Priser

  • Parsamtale (75 minutter)                                           1900 NOK

  • Individualsamtale (50 minutter)                               1250 NOK

  • Veiledning (60 minutter)                                            1300 NOK

Jeg har dessverre svært begrenset kapasitet og må derfor som oftest henvise til andre terapeuter
Du kan finne andre behandlere her.