Personvernerklæring og lagring av journalopplysninger

 

Helsepersonell i Norge er pålagt å føre og oppbevare journalopplysninger. Din journal er en samling av opplysninger om helsehjelp du har fått. Hvert behandlingssted der du får helsehjelp må opprette pasientjournal. Du har rett til innsyn i din egen journal. Du har også rett til å få vite hvem som kan få tilgang til journalen din og opplysningene som er ført der.

 

Hos meg er det kun jeg og klientene som har innsyn i journalen jo mindre annet er avtalt.

 

Jeg bruker programmet "pasientjournal" for å føre journal. Dette er et lukket system som ikke er koblet til internett. Journalopplysningene er lagret på en ekstern harddisk som er passordbeskyttet og som oppbevares nedlåst på mitt kontor.

 

Utover journalopplysninger behøver jeg også personopplysninger til fakturering/regnskap. For kundene som mottar faktura oppbevares opplysningene i fakturasystemet "conta faktura". Jeg mottar også betaling gjennom Vipps og Izettle.

 

Min nettside bruker cookies som er nærmere beskrevet her: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

 

I fall det skulle komme til et sikkerhetsbrudd som fører til at utilsiktet eller ulovelig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet så er dette et avvik.

 

Avvik skal varsles datatilsynet innen 72 timer etter at behandlingsansvarlig har fått kunnskap om avviket. De berørte parter skal gis varsel som inneholder  både beskrivelse av avviket, kontaktinformasjon av firmaet, beskrivelse av mulige konsekvenser av avviket og beskrivelse av planlagte tiltak for å lukke avviket og begrense konsekvensene