Emosjonsfokusert terapi

Emotionally focused therapy

Emotionsfokussierte Therapie

Terapi på norsk                                           
Therapy in english
Therapie auf Deutsch
Litteraturtips
Kunsten å Elske Dimitrij Samoilow

Hvordan bevare intimitet og nærhet gjennom mange år? Hvordan bryte ut av onde sirkler? Hvordan ta vare på det som er bra?

Kunsten å elske henveder seg til alle mennesker som lever i et parforhold – enten dere har utfordringer å løse sammen eller ønske å styrke nærheten dere allerede har. Dette er en bok som kan få deg til å se deg selv og ditt eget parforhold med helt nye øyne.

Kirkeveien 64 
0364 Oslo

Inngang fra Sørkedalsveien

93 41 30 90