Emosjonsfokusert terapi

Emotionally focused therapy

Emotionsfokussierte Therapie

Terapi på norsk                                           
Therapy in english
Therapie auf Deutsch
Litteraturtips

Hvordan bevare intimitet og nærhet gjennom mange år? Hvordan bryte ut av onde sirkler? Hvordan ta vare på det som er bra?

Kunsten å elske henveder seg til alle mennesker som lever i et parforhold – enten dere har utfordringer å løse sammen eller ønske å styrke nærheten dere allerede har. Dette er en bok som kan få deg til å se deg selv og ditt eget parforhold med helt nye øyne.

Kirkeveien 64 
0364 Oslo

Inngang fra Sørkedalsveien

93 41 30 90